Hakkımızda

Verba Mea Varoluşçu Psikoloji, psikodinamik psikoloji ve varoluşçu psikoloji alanlarının ülkemizde daha fazla tanınması ve gelişmesi amacı çerçevesinde, bu alanlarda hem meslek içi eğitimler vermektedir hem de bireysel veya kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

"Verba Mea" ifadesi Latince'de "Benim Sözlerim" anlamına gelmektedir.
 
Hizmetlerimizin danışmanlık olarak nitelendirilmesinin nedeni, bireylerin yaşadıkları sorunları, hastalık olarak değil, gerek kişisel hikayelerinin gerekse varoluş koşullarının getirdiği ontolojik, varoluşun kendinde tanımlı, varoluşun kendine has sorunlar olarak görmemizdir.

Bu çerçevede, danışmanlık hizmetlerimiz, bireyin bir hastalığının tedavi edilmesi amacını değil; bireyin, kişisel hikayesini ve varoluşun koşullarını daha iyi tanıması ve bu bağlam içinde karşılaştığı hayat sorunlarını nasıl daha iyi yönetebileceğini, kabul edebileceğini veya bunlarla birlikte nasıl yaşayabileceğini öğrenmesi amacını taşımaktadır.

Psikodinamik psikoloji alanındaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz, psikodinamik kişilik kuramının çağdaş literatür çerçevesinde kapsamlı tanıtımını içeren eğitim hizmetlerini ve bireylere yönelik bireysel danışmanlık hizmetlerini içerir. Kuramsal yaklaşımımız, özellikle Nancy McWilliams'ın Psikanalitik Tanı: Klinik Süreç İçinde Kişilik Yapısını Anlamak, İkinci Edisyon (2020) adlı eserinde ortaya koyduğu psikodinamik kuramın içerdiği farklı modelleri bir bütün olarak ele alan yaklaşıma dayanmaktadır.

Varoluşçu psikoloji alanındaki danışmanlık hizmetlerimiz, Viyanalı Psikiyatr Viktor E. Frankl tarafından geliştirilmiş olan "Varoluşçu Analiz ve Logoterapi" yaklaşımına dayanmaktadır. Bu yaklaşım çağdaş danışmanlık dünyasında "Anlam Yönelimli Danışmanlık" [Meaning Centered Counselling] olarak da nitelendirilmektedir.

Viktor E. Frankl, kendi yaklaşımını anlatırken, Sigmund Freud ve Alfred Adler'e atfen, devlerin omuzları üzerinden daha uzaklara bakıyor olma benzetmesini yapmış ve kendi yaklaşımının, başka kuramların yerini almaktan ziyade onlara, kimi zaman ek olanaklar sağlayacak bir yaklaşım, kimi zaman da bir çatı oluşturacak bir yaklaşım olarak düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir.

Bu çerçevede, Verba Mea bünyesindeki danışmanlık yaklaşımımız, psikodinamik kuramı insan kişiliğini anlamakta temel kuram olarak kabul etmekte ve genel olarak varoluşçu psikolojiyi, özel olarak da Viktor E. Frankl'ın "Varoluşçu Analiz ve Logoterapi" yaklaşımını, psikodinamik kuramı veya diğer kişilik kuramlarını sarmalayıp bütünleştiren bir üst yaklaşım olarak görmektedir.

Verba Mea Varoluşçu Psikoloji, Eylül 2018 tarihinde, Doktor Klinik Psikolog Erkan Kalem tarafından kurulmuştur.