top of page

Hakkımızda

Verba Mea Varoluşçu Dinamik Psikoloji, varoluşçu dinamik psikoloji ve logoterapi alanlarının ülkemizde daha fazla tanınması ve gelişmesi amacı çerçevesinde, bu alanlarda hem meslek içi atölyeler vermektedir hem de bireysel veya kurumsal atölye ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

"Verba Mea" ifadesi Latince'de "Benim Sözlerim" anlamına gelmektedir.

 

Verba Mea, Eylül 2018 tarihinde, Dr. Klinik Psikolog Erkan Kalem tarafından kurulmuştur.


Hizmetlerimizin danışmanlık olarak nitelendirilmesinin nedeni, bireylerin yaşadıkları sorunları, hastalık olarak değil, gerek kişisel hikayelerinin gerekse varoluş koşullarının getirdiği ontolojik, varoluşun kendinde tanımlı, varoluşun kendine has sorunlar olarak görmemizdir.

Bu çerçevede, danışmanlık hizmetlerimiz, bireyin bir hastalığının tedavi edilmesi amacını değil; bireyin, kişisel hikayesini ve varoluşun koşullarını daha iyi tanıması ve bu bağlam içinde karşılaştığı hayat sorunlarını nasıl daha iyi yönetebileceğini, kabul edebileceğini veya bunlarla birlikte nasıl yaşayabileceğini öğrenmesi amacını taşımaktadır.

Varoluşçu dinamik psikoloji alanındaki danışmanlık hizmetlerimiz, Viyanalı Psikiyatr Viktor E. Frankl tarafından geliştirilmiş olan "Varoluşçu Analiz ve Logoterapi" yaklaşımına dayanmaktadır. Bu yaklaşım çağdaş danışmanlık dünyasında "Anlam Yönelimli Danışmanlık" [Meaning Centered Counselling] olarak da nitelendirilmektedir.

Viktor E. Frankl, kendi yaklaşımını anlatırken, Sigmund Freud ve Alfred Adler'e atfen, devlerin omuzları üzerinden daha uzaklara bakıyor olma benzetmesini yapmış ve kendi yaklaşımının, başka kuramların yerini almaktan ziyade onlara, kimi zaman ek olanaklar sağlayacak bir yaklaşım, kimi zaman da bir çatı oluşturacak bir yaklaşım olarak düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir.

Bu çerçevede, Verba Mea bünyesindeki danışmanlık yaklaşımımız, psikodinamik kuramı insan kişiliğini anlamakta temel kuram olarak kabul etmekte ve genel olarak varoluşçu psikolojiyi, özel olarak da Viktor E. Frankl'ın "Varoluşçu Analiz ve Logoterapi" yaklaşımını, psikodinamik kuramı veya diğer kişilik kuramlarını sarmalayıp bütünleştiren bir üst yaklaşım olarak görmektedir.

Eylül 2020 tarihinde, ÇADEM Psikoloji'den Dr. Özkan Kenarlı ve Verba Mea'dan Dr. Erkan Kalem'in ortak inisiyatifi ile Viktor Frankl Institute Vienna tarafından akredite edilmiş olan Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitünün İstanbul'da iki şubesi bulunmaktadır. Bunlardan biri de Verba Mea bünyesinde faaliyet gösteren Verba Mea - Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü olmuştur. 

Enstitü, varoluşçu terapi ekollerinden olan, Viktor Frankl’ın Varoluşçu Analiz ve Logoterapi yaklaşımının ülkemizde tanıtımı, eğitimi ve uygulamaları alanlarında hizmet vermeyi amaçlamaktadır. 

Bu girişim ile birlikte, Verba Mea hizmet alanını belirli bir varoluşçu yaklaşım ekolünün eğitimini de verecek şekilde genişletmiştir. Ümit ediyoruz ki bu çabalar ülkemizde yetişmekte olan genç psikologlara yeni ilhamlar verecek ve mesleğimizin daha da gelişmesine yönelik katkıda bulunacaktır. 

Sağlıcakla kalmanızı diliyoruz,

Dr. Klinik Psikolog Erkan Kalem

bottom of page