top of page

Baldan Ceren Peynirci

BaldanCerenPeynirci_edited.jpg

Baldan Ceren Peynirci, Uzman Klinik Psikolog


baldancerenp@gmail.com
   
0537 650 50 05
https://www.baldanceren.com

 

 

Baldan Ceren Peynirci, Saint Joseph Fransız Lisesi mezunudur. Psikoloji lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü'nden almıştır. Aynı zamanda, Antropoloji Bölümü ve Psikoloji Bölümü çift dal diplomasına sahiptir. Klinik Psikoloji yüksek lisans derecesini Maltepe Ünivesitesi Psikoloji Bölümü'nden almıştır.

Kültürel psikolojiye ilgi duymaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin çeşitli yerleşim birimlerinde etnografik araştırma projeleri yürütmüştür ve çocuk yetiştirme davranışları üzerine “Arı’nın Dadaları: Bir Domates Köyünde Çocuk Olmak” adlı bir tez yazmıştır.

Yetişkinlerle bireysel danışmanlık çalışması yapmaktadır.

Danışmanlık yaklaşımı, psikodinamik kuramı ve varoluşçu psikolojiyi temel alır. Viyana Viktor Frankl Institute tarafından onaylanmış olan Uluslararası Varoluşçu Psikoloji ve Logoterapi Eğitimi’nde “Associate in Logotherapy” ünvanı almıştır. “Prof. Dr. Vamık Volkan ile Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi”ne katılmış ve de İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nde “Psikanalize Giriş Seminerleri”ni tamamlamıştır.

Bir diğer çalışma alanı doğumdur; antropoloji ve psikoloji teorilerini geleneksel ebelik bilgileri ile harmanlayan bir doğum emekçisidir. Bu alandaki eğitimini İstanbul Doğum Akademisi’nden almış ve doğum süpervizyonlarını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hakan Çoker ile tamamlamıştır. Doğumda ilaç dışı rahatlatıcı teknikler konusunu içeren atölye çalışmalarına ve kongrelere katılmıştır.

Bu bağlamda, doğumun doğal fizyolojisini nasıl destekleyebileceklerini anlatmak için çiftlere doğuma hazırlık kursları vermektedir. Bunun yanı sıra gebelerin kendi doğumlarını mümkün olduğunca doğal, müdahalesiz ve güçlendirici bir deneyim olarak yaşamalarını desteklemek adına doulalık pratiğini sürdürmektedir.

 

Türk Psikologlar Derneği (TPD), The Association For Prenatal and Perinatal Psychology and Health (APPPAH) ve The International Society for Pre-and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM) üyesidir.

bottom of page